بای پپ (Bi PAP)

ونتیلاتور ها تجهیزاتی برای کنترل دم و بازدم تنفیب در تیپ ها و مد های مختلف بیماری های تنفسی می باشند که در بیمارستان ها و منازل قابل استفاده می باشد. در مواقعی سیستم تنفسی بیمار دچار اخلال شده و نوعی تنبلی در عضلات ریه و سیستم تنفس ایجاد می شود. در این حالت بیمار در دم تنفسی دچار مشکل و فقدان قدرت است. این نوع اختلال یکی از مد های شایع بیماری تنفسی می باشد. دستگاه بای پپ (BIPAP) نوعی ونتیلاتور می باشد که مخصوص این نوع اختلال تنفسی ساخته شده است. بای پپ تنفسی فشار اکسیژن رسانی در دم بیمار را بالا برده و به بیمار کمک میکند و در بازدم با کاهش فشار باعث می شود عضلات ریه و سیستم تنفسی بیمار تقویت گردد و برای دم توسط نیروی خود تلاش بیشتری کند. تمامی الگوریتم تنفسی بیمار در دستگاه بای پپ پس از چند تنفس به صورت خودکار و اتومات تنظیم میگردد و اطلاغات ریز بیمار (دم و بازدم) از نظر زمانی و نیرو به طور دقیق ضبط میگردد و پزشک معالج میتواند از آن برای درمان بیمار استفاده نماید. شرکت افرا طب با متخصصین مهندسی پزشکی پیشرفته تنفسی خدمات مشاوره، انتخاب و فروش دستگاه بای پپ را در سراسر کشور ارائه میدهد.