تهویه ی مکانیکی چیست؟   

تهویه های مکانیکی وسایلی هستند که برای تنفس بیماران  استفاده می شوند.

این وسیله معمولا در قسمت ICU  بیمارستانهاکاربرد دارد. احتمالا تا کنون لوله های پلاستیکی ای که درون دهان یا بینی بیمار قرار می دهند را دیده باشید. این لوله ها این امکان را دارد که به یک دستگاه تنفسی وصل شود. این ماشین تنفسی ونتیلاتور نامیده می شود.

ونتیلاتورها در چه موقعی وبه چه دلایلی استفاده میشوند؟

دو دلیل اصلی برای استفاده از ونتیلاتورها وجود دارد.

 برای جراحی
 زمانی که فرد به حدی بیمار می شود که نمی تواند بطور عادی  نفس بکشد.
همچنین در بیشتر  جراحی ها وبیهوشی های عمومی نیز از ونتیلاتور استفاده می شود. چون در این گونه موارد فرد در خواب کامل(بیهوشی) به سرمی برد  بنابراین ذهنیتی از این دستگاه در این شرایط ندارد. در واقع ونتیلاتور تنفس بیمار را در طی عمل جراحی فراهم می کند. ولی پس از عمل ودر اتاق ریکاوری بیمار می تواند تنفس عادی خود را داشته باشد. در برخی موارد شخص تنها می تواند با کمک  ونتیلاتور نفس بکشد و بدون ان تنفس نرمالی  ندارد. و ممکن است پس از عمل بیمار تا مدت زیادی به دستگاه نیاز داشته باش که این مورد در عمل های جراحی سخت مانند عمل های قلب و ریه پیش می اید.
در برخی موارد که فرد دچار التهاب ریه می شود در صورتی که بیماری  او  شدید باشد احتمال دارد که نتواند بخودی خود نفس بکشد. ونتیلاتور در این زمان به یاری بیمار می اید.
وله های پلاستیکی تنفسی در ونتیلاتورها می تواند از طریق دهان یا بینی بیمار  وارد شود. در اغلب مواقع راهی برای دانستن این مطلب که بیماربرای چه مدتی به ونتیلاتور نیازدارد وجود  ندارد.

یک ونتیلاتور چگونه کارمیکند؟

کار ونتیلاتور وارد کردن هوا به درون ششها با استفاده از یک سری محاسبات که میزان ترکیب اندازه های مختلف فشار و اکسیژن را در هوای ورودی به شش ها تنظیم می کند. هم چنین میتوان سرعت تنفس حجم و مقدار مواد مصرفی را تغییر داد.

پس از این کارها ماشین هوا را وارد لوله های ونتیلاتور می کند تا بوسیله ی لوله ها هوا را وارد ریه ها کند.

هر کس چه مدت میتواند از ونتیلاتور استفاده کند؟

بیمار میتواند از ونتیلاتور برای ساعت های زیادی وحتی چندین سال استفاده کند. معمولآ اگر شخص برای بیش از۲هفته به ونتیلاتور نیاز داشته باشد. این امکان وجود دارد که لوله های ونتیلاتور به گردن بیمار وصل شود.

ریسک های ونتیلاتور چه هستند؟

برخی از ریسکهای ونتیلاتور مربوط به زمانی است که لوله های ونتیلاتور در دهان یا بینی بیمار قرار می گیرد این فرایند لوله گذاری نامیده می شود.

درطی ان دندانها ممکن است صدمه ببیندوخون ریزی وعفونت هم ممکن است پیش بیاید ولی صدمه دیدن دیگر ساختمان ها بسیار بعید است.

برخی افراد نمی توانند باور کنند  که برای تمام طول عمرشان به این دستگاه(ونتیلاتور) نیازمند هستند و بدن انها توانایی ادامه حیات بدون وجود ونتیلاتور را ندارد. این مسئله برای بیمار و خانواده ی او بسیار سخت و دردآور است. در این گونه موارد گفتگو با پزشک معالج وتصمیم گیری در مورد نحوه ی استفاده از ونتیلاتور بسیار حائز اهمیت است و نتیجه ی بهتری را برای بیمارو سالمند به همراه خواهد داشت.